Veebipoe www.bsurd.com isikuandmete vastutav töötleja on Mandopia Disain OÜ (registrikood 12343538) asukohaga Koidu 87-9, 10139 Tallinn, tel +3725147586 ja e-kiri hello@bsurd.com.
Klientide isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid ei avaldata kolmandatele isikutele. Käesolevas dokumendis sätestatu ja BSURD toodete turustamisel tekkivad õigussuhted lähtuvad Eesti Vabariigi seadustest.

BSURD (Mandopia Disain OÜ) ei

  • kuritarvita Teie isiklikke andmeid
  • loovuta iial Teie kontaktandmeid või Teie isiklikku informatsiooni kolmandatele isikutele
  • saada Teile ilma nõusolekuta e-kirja teateid va olulised tehingulised e-kirjad
  • me võimaldame Teil igal ajal loobuda meiepoolsest e-kirja vahetustest

BSURD (MANDOPIA DISAIN OÜ) PRIVAATSUSPOLIITIKA AVALDUS
Meie ettevõtte jaoks on oluline kaitsta meie klientide isiklikke andmeid. Kõik BSURD veebipoe (Mandopia Disain OÜ) internetitegevused on kooskõlas Euroopa õigusaktidega (EU Direktiiv 95/46/EC, 2002/58/EC ja Lepingu Konventsioonid ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) ja Kesk- ja Ida Euroopa riikide õigusaktidega. See privaatsuspoliitika juhib andmete haldust, mida BSURD (Mandopia Disain OÜ) Teie kohta on kogunud Teie külastamisel meie kodulehekülgi.

ISIKLIKE ANDMETE KOGUMINE JA HALDAMINE
Isiklikud andmed on informatsioon, mis identifitseerib Teid, näiteks: Teie nimi, Teie aadress, e-mail või postiaadress. BSURD (Mandopia Disain OÜ) ei kogu Teilt andmeid, välja arvatud juhul kui Te spetsiifiliselt neid avaldate, näiteks tellides tooteid või taodeldes uudiskirju.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE 

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE 
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS 
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul uudiskirjade saatmiseks kliendi e-maili aadressile.

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE 
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Isikuandmete vastutav töötleja on Mandopia Disain OÜ, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmed (nimi, aadress, telefoninumber, e-mail) edastatakse ka nõudmisel valmivate toodete tehasele kauba oleku jälgimiseks ja tarnimiseks kliendile. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS 
Isikuandmeid hoitakse Radicenter OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE 
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

SÄILITAMINE
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

KUSTUTAMINE 
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

ÜLEKANDMINE 
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

OTSETURUSTUSTEATED 
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

ISIKLIKE ANDMETE KASUTUS JA TEATAVAKS TEGEMINE
BSURD (Mandopia Disain OÜ) kasutab Teie isiklikke andmeid vaid kodulehekülje tehnilise administratsiooni eesmärkidel, et tagada Teile juurepääs eri informatsioonile ja üldiseks suhtluseks teiega. BSURD (Mandopia Disain OÜ) ei müü Teie isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, ega turusta neid mujal. BSURD (Mandopia Disain OÜ) töötajad on moraalselt kohustatud austama Teie andmete konfidentsiaalsust ja järgima konfidentsiaalse info avalikustamise lepet (CDA).

KÜPSISED
Küpsised on väiksed failid, mis salvestatakse ajutiselt teie arvuti kõvakettale, võimaldades meie leheküljel Teie arvutit ära tunda, seda järgmisel korral kui BSURD (Mandopia Disain OÜ) lehekülge külastate. BSURD (Mandopia Disain OÜ) kasutab Küpsiseid ainult meie kodulehekülje kasutamist puudutava informatsiooni kogumiseks. Me kasutame küpsiseid selleks, et isikupärastada Teie sirvimiskogemust ja kuvatavat sisu ning teha asjakohaseid pakkumisi. Kauplus kasutab nii kohustuslikke (veebilehe kasutamist tagavaid või lihtsustavaid) küpsiseid, näiteks filtreerimisseadete või sisselogimise meelespidamise, kui ka analüütilisi küpsiseid. Me ei kasuta ega luba ühelgi kolmandal osapoolel kasutada statistilise analüüsi andmeid selleks, et koguda ükskõik milliseid andmeid, mis võimaldavad tuvastada selle veebilehe külastajate isikusamasust. Klõpsates „nõustun“ või jätkates meie veebilehe sirvimist, nõustute küpsiste juurutamise ja kasutamisega. Oma nõusoleku võite tühistada igal ajal, muutes oma veebilehitseja seadeid ja kustutades salvestatud küpsised.

TURVALISUS
BSURD (Mandopia Disain OÜ) hoolitseb Teie andmete turvalisuse eest. Teie andmed on kohusetundlikult kaitstud kadumise, hävinemise, moonutamise/võltsimise, manipuleerimise ja volitamatu juurdepääsu või volitamatu avalikustamise eest.

ALAEALISED
BSURD (Mandopia Disain OÜ) soovitab kõikidel vanematel ja eestkostjatel õpetada oma lastele ohutult ja vastutusrikkalt kasutama oma isiklikke andmeid internetis. Alaealised ei tohiks edastada isiklikke andmeid BSURD (Mandopia Disain OÜ) kodulehekülgedele ilma vanemate või eestkostjate loata. BSURD (Mandopia Disain OÜ) ei kavatse kunagi koguda teadlikult isiklikke andmeid alaealistelt, või kasutada seda mingil moel, või avalikustada seda kolmandatele isikutele ilma loata.

ÕIGUS INFORMATSIOONILE
Kui Teil tekib küsimusi meie privaatsuse kaitsepoliitika või Teie isiklike andmete töötlemise suhtes, kontakteeruge meiega: hello@bsurd.com

MUUDATUSTE TEAVITAMINE
Kõikvõimalikud privaatsuspoliitika muudatused postitatakse sellesse privaatsusavaldusse, koduleheküljele ja kõikidesse teistesse kohtadesse, mida sobivaks peame.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE 
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (hello@bsurd.com). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).